Om Forbundet / Optagelse i DAF

Optagelse i DAF

DAF optagelses procedure

For at kunne blive medlems dojo / klub i DAF er der bestemte kriterier som skal opfyldes.

Den ansøgende dojo  / klub skal være oprettet og registreret som forening.

DAF skal modtage den søgende dojo / klubs vedtægter, øvrig dokumentation for oprettelse, plus en kort redegørelse for dojoens/ klubbens historie og begrundelse for ønske om optagelse.

DAFs vedtægter bliver sendt til ansøgeren, og disse vedtægter skal læses af den ansvarshavende i den ansøgende dojo / klub. Herefter skriver den ansvarshavende i dojoen / klubben under på, at have læst og accepteret disse vedtægter, og sender dette dokument tilbage til DAF repræsentanten (næstformand).

Derudover skal foreningens elever være sikret og underlagt de nationale og internationale retningslinier for træning og graduering ift. Aikikai.

Hvis ansøger dojoen / klubbens ansøgning anses for at være acceptabelt, set ud fra DAF bestyrelsens vurdering af det indsendte ansøgningsmateriale, vil ansøgning blive godkendt.

Herefter vil der blive tilsendt et DAF medlemsbevis til den optagede dojo / klub som bevis for medlemskab.

Copyright 2015 Danish Aikido Federation | CVR: 31668522 | Valbygårdsvej 36A, 2500 Valby - Denmark