Medlemsinformation / Retningslinier ved graduering

Retningslinier ved graduering

Retningslinier for gradueringer i klubber under DAF
Gradueringer er noget man principielt indstilles til at kunne aflægge af ens instruktør(er), sensei(s) eller dojo-cho. Er ingen af disse tilstede skal der foreligge en skriftlig godkendelse fra dem.
 
Graduering er normalt ikke noget man beder om, det er noget man opfordres til. Kyu-gradueringer foregår oftest i ens dojo og dan-graderne tages på større træningssamlinger med tilstedeværelse af medlemmer fra teknisk udvalg.
 
For at blive indstillet til en graduering skal man
  1. kunne pensum
  2. have opfyldt krav til antal træninger siden sidste graduering
  3. have opfyldt krav mht tid som aktivt trænende siden sidste graduering
  4. opfylde krav til minimumsalder for den grad man indstilles til
Tiden der minimum skal være gået siden sidst graduering er en træningstid svarende til min. 3 timer om ugen år ud og ind og uden pauser. Pensum afhænger af den stil man er tilknyttet og forefindes i ens dojo eller ens stilarts hjemmeside. 
 
Man hører til børn/unge når man er under 15 år. Ved graduering skal der tages højde for om der startes op med børne/ungdoms hold fra 8 eller 10 års alderen.
Traditionelt bærer man ved kyu-grader hvidt bælte og dan-grader sort. Fra og med 3.kyu bærer man hakama.
 
De formelle krav til hver grad findes i nedenstående skema:
 
Grad Voksne Grad Børn / unge Tid siden sidst Min antal træningsdage Min. alder
8. dan   Kun efter beslutning fra Hombu dojo  Vurderes individuelt   
7. dan
  Kun efter beslutning fra Hombu dojo   Vurderes individuelt   
6. dan   Udnævnelse efter teknisk udvalgs indstilling  Vurderes individuelt  
5. dan   Udnævnelse efter teknisk udvalgs indstilling Vurderes individuelt   
4. dan   4 år siden 3. dan graduering 400   
3. dan   3. år siden 2. dan graduering 300   
2. dan   2 år siden 1. dan graduering 200   
1. dan   1 år siden 1. kyu graduering 70  18 år 
1. kyu   1 år siden 2. kyu     
2. kyu   1 år siden 3. kyu    
3. kyu   2 års træning i alt    15 år 
4. kyu    6. måneder siden 5. kyu    
5. kyu    6. måneder siden start eller 6. kyu    
   6. kyu      10 år
   7. kyu      
   8. kyu      
   9. kyu     8 år 
 
Ovenstående er Dansk Aikido Forbunds fortolkning af Hombu dojos retningslinier som kan ses ved at følge dette link. Afvigelser fra over nævnte kan kun ske med tilladelse fra tekniske udvalg.
 
I sidste ende er det den enkelte dojo-cho der i samråd med teknisk udvalg i DAF vurderer den enkelte elevs parathed, samt om kravene er opfyldt. 
Copyright 2015 Danish Aikido Federation | CVR: 31668522 | Valbygårdsvej 36A, 2500 Valby - Denmark